PilKullanılamazCihazKurtarma

public class BatteryUnavailableDeviceRecovery
extends RunConfigDeviceRecovery

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.recovery.RunConfigDeviceRecovery
com.android.tradefed.device.recovery.BatteryUnavailableDeviceRecovery


Pil seviyesi mevcut değilse bir yapılandırmayı tetikleyecek kurtarma denetleyicisi.

Özet

Kamu inşaatçıları

BatteryUnavailableDeviceRecovery ()

Genel yöntemler

boolean shouldSkip ( IManagedTestDevice device)

Belirli bir cihazda ekstra kontroller yaparak kurtarma işlemini atlama şansı.

Kamu inşaatçıları

PilKullanılamazCihazKurtarma

public BatteryUnavailableDeviceRecovery ()

Genel yöntemler

Atlamalı

public boolean shouldSkip (IManagedTestDevice device)

Belirli bir cihazda ekstra kontroller yaparak kurtarma işlemini atlama şansı.

Parametreler
device IManagedTestDevice : Kurtarma için değerlendirilen IManagedTestDevice .

İadeler
boolean Kurtarmanın atlanması gerekiyorsa doğrudur.