Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

UsbResetMultiDeviceRecovery

public class UsbResetMultiDeviceRecovery
extends Object implements IMultiDeviceRecovery

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.recovery.UsbResetMultiDeviceRecovery


IMultiDeviceRecovery , który resetuje magistrale USB dla urządzeń offline.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

UsbResetMultiDeviceRecovery ()

Metody publiczne

void recoverDevices ( devices) recoverDevices ( devices)

Odzyskuje urządzenia offline na hoście.

void setFastbootPath (String fastbootPath)

Ustawia ścieżkę do używanego pliku binarnego fastboot.

Konstruktorzy publiczni

UsbResetMultiDeviceRecovery

public UsbResetMultiDeviceRecovery ()

Metody publiczne

odzyskiwanie urządzeń

public void recoverDevices ( devices)

Odzyskuje urządzenia offline na hoście.

Parametry
devices : lista urządzeń ITestDevice .

setFastbootPath

public void setFastbootPath (String fastbootPath)

Ustawia ścieżkę do używanego pliku binarnego fastboot.

Parametry
fastbootPath String