Odzyskiwanie USBResetRunConfig

public class UsbResetRunConfigRecovery
extends RunConfigDeviceRecovery

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.recovery.RunConfigDeviceRecovery
com.android.tradefed.device.recovery.UsbResetRunConfigRecovery


Pozwól na wyzwolenie polecenia resetowania USB urządzenia

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

UsbResetRunConfigRecovery ()

Metody publiczne

boolean shouldSkip ( IManagedTestDevice device)

Dodatkowa szansa na pominięcie odzyskiwania na danym urządzeniu poprzez wykonanie dodatkowych kontroli.

Konstruktorzy publiczni

Odzyskiwanie USBResetRunConfig

public UsbResetRunConfigRecovery ()

Metody publiczne

powinienPomiń

public boolean shouldSkip (IManagedTestDevice device)

Dodatkowa szansa na pominięcie odzyskiwania na danym urządzeniu poprzez wykonanie dodatkowych kontroli.

Parametry
device IManagedTestDevice : IManagedTestDevice rozważane do odzyskania.

Zwroty
boolean Prawda, jeśli należy pominąć przywracanie.