Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

InvocationScopeModule

public class InvocationScopeModule
extends AbstractModule

java.lang.Object
com.google.inject.AbstractModule
com.android.tradefed.guice.InvocationScopeModule


Guice-Tradefed destekli nesneleri talep etmek için bir TF çağrısında herhangi bir yerde kullanılabilen Guice modülü.

Özet

Kamu inşaatçılar

InvocationScopeModule ()
InvocationScopeModule ( InvocationScope scope)

Herkese açık yöntemler

void configure ()

Kamu inşaatçılar

InvocationScopeModule

public InvocationScopeModule ()

InvocationScopeModule

public InvocationScopeModule (InvocationScope scope)

Parametreler
scope InvocationScope

Herkese açık yöntemler

yapılandır

public void configure ()