Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Menedżer zasobów hosta

public interface IHostResourceManager

com.android.tradefed.host.IHostResourceManager


Interfejs do zarządzania zasobami hosta.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract void cleanup ()

Oczyść zasoby hosta.

abstract File getFile (String name)

Pobierz lokalny plik zasobu hosta według identyfikatora zasobu.

abstract void setup ()

Skonfiguruj zasoby hosta.

Metody publiczne

sprzątać

public abstract void cleanup ()

Oczyść zasoby hosta.

dostać plik

public abstract File getFile (String name)

Pobierz lokalny plik zasobu hosta według identyfikatora zasobu.

Parametry
name String : identyfikator zasobu hosta.

Zwroty
File Lokalny plik zasobu hosta.

organizować coś

public abstract void setup ()

Skonfiguruj zasoby hosta. Zasoby hosta mogą pochodzić z różnych miejsc, zdalnie w chmurze lub z plików lokalnych. Ten interfejs zapewnia zunifikowany sposób, w jaki tradefed może uzyskać potrzebne zasoby hosta. Instalator powinien poprawnie pobierać pliki do lokalnego, a później tradefed może pobrać lokalny przez nazwę zasobu hosta poprzez getFile.

Rzuty
ConfigurationException