IHostResourceManager

public interface IHostResourceManager

com.android.tradefed.host.IHostResourceManager


Yönetici ana bilgisayar kaynağına arayüz.

Özet

Genel yöntemler

abstract void cleanup ()

Ana bilgisayar kaynaklarını temizleyin.

abstract File getFile (String name)

Kaynak kimliğine göre ana bilgisayar kaynağı yerel dosyasını alın.

abstract void setup ()

Ana makine kaynaklarını ayarlayın.

Genel yöntemler

Temizlemek

public abstract void cleanup ()

Ana bilgisayar kaynaklarını temizleyin.

dosyayı al

public abstract File getFile (String name)

Kaynak kimliğine göre ana bilgisayar kaynağı yerel dosyasını alın.

Parametreler
name String : Ana bilgisayar kaynağının kaynak kimliği.

İadeler
File Ana bilgisayar kaynağının yerel dosyası.

kurmak

public abstract void setup ()

Ana makine kaynaklarını ayarlayın. Ana bilgisayar kaynakları farklı yerlerden, uzaktan buluttan veya yerel dosyalardan gelebilir. Bu arayüz, tradefed'in ihtiyaç duyduğu ana bilgisayar kaynağını alması için birleşik bir yol sağlar. kurulum, dosyaları yerele düzgün bir şekilde indirmeli ve daha sonra takas edilenler, getFile aracılığıyla ana bilgisayar kaynak adına göre yerel dosyayı alabilir.

Atar
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
ConfigurationException