IHostResourceManager

public interface IHostResourceManager

com.android.tradefed.host.IHostResourceManager


Interfejs do zasobu hosta menedżera.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract void cleanup ()

Oczyść zasoby hosta.

abstract File getFile (String name)

Pobierz lokalny plik zasobów hosta według identyfikatora zasobu.

abstract void setup ()

Skonfiguruj zasoby hosta.

Metody publiczne

posprzątać

public abstract void cleanup ()

Oczyść zasoby hosta.

dostać plik

public abstract File getFile (String name)

Pobierz lokalny plik zasobów hosta według identyfikatora zasobu.

Parametry
name String : identyfikator zasobu zasobu hosta.

Zwroty
File Plik lokalny zasobu hosta.

organizować coś

public abstract void setup ()

Skonfiguruj zasoby hosta. Zasoby hosta mogą pochodzić z różnych miejsc, zdalnie w chmurze lub z plików lokalnych. Ten interfejs zapewnia ujednolicony sposób pozyskiwania potrzebnych zasobów hosta przez tradefeed. Instalator powinien poprawnie pobierać pliki do lokalnego, a później tradefed może pobrać lokalnie przez nazwę zasobu hosta za pomocą getFile.

Rzuty
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
ConfigurationException