ExecutionFiles.FilesKey

public static final enum ExecutionFiles.FilesKey
extends Enum< ExecutionFiles.FilesKey >

java.lang.Obiekt
java.lang.Enum < com.android.tradefed.invoker.ExecutionFiles.FilesKey >
com.android.tradefed.invoker.ExecutionFiles.FilesKey


Wyliczenie znanego klucza standardowego dla mapy.

Streszczenie

Wylicz wartości

ExecutionFiles.FilesKey ADB_BINARY

ExecutionFiles.FilesKey HOST_TESTS_DIRECTORY

ExecutionFiles.FilesKey TARGET_TESTS_DIRECTORY

ExecutionFiles.FilesKey TESTS_DIRECTORY

Metody publiczne

static ExecutionFiles.FilesKey valueOf (String name)
static final FilesKey[] values ()

Wylicz wartości

ADB_BINARY

public static final ExecutionFiles.FilesKey ADB_BINARY

HOST_TESTY_KATALOG

public static final ExecutionFiles.FilesKey HOST_TESTS_DIRECTORY

TARGET_TESTY_KATALOG

public static final ExecutionFiles.FilesKey TARGET_TESTS_DIRECTORY

TESTY_KATALOG

public static final ExecutionFiles.FilesKey TESTS_DIRECTORY

Metody publiczne

wartość

public static ExecutionFiles.FilesKey valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
ExecutionFiles.FilesKey

wartości

public static final FilesKey[] values ()

Zwroty
FilesKey[]