Yürütme Özellikleri

public class ExecutionProperties
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.ExecutionProperties


Bir testin veya çağrının yürütülmesi sırasında oluşturulan özellikler.

Çapraz test çakışmasını önlemek için anahtarların uygun şekilde ad alanı kullanılarak benzersiz hale getirilmesi önerilir.

Özet

Genel yöntemler

void clear ()

Yürütme özelliklerini temizleyin.

boolean containsKey (String key)

Bu eşleme belirtilen anahtar için bir eşleme içeriyorsa true değerini döndürür.

String get (String key)

Belirtilen anahtarın eşlendiği değeri döndürür veya bu eşleme anahtar için eşleme içermiyorsa null değerini döndürür.

ImmutableMap<String, String> getAll ()

Haritanın bir kopyasındaki tüm özellikleri döndürür

boolean isEmpty ()

Özellikler haritasının boş olup olmadığını döndürür.

String put (String key, String value)

Belirtilen değeri bu haritadaki belirtilen anahtarla ilişkilendirir.

ExecutionProperties putAll ( properties) putAll ( properties)

Belirtilen haritadaki tüm eşlemeleri bu haritaya kopyalar.

String putIfAbsent (String key, String value)

Belirtilen anahtar halihazırda bir değerle ilişkilendirilmemişse, onu verilen değerle ilişkilendirir.

String remove (String key)

Varsa, bu haritadan bir anahtarın eşlemesini kaldırır (isteğe bağlı işlem).

String toString ()

Genel yöntemler

temizlemek

public void clear ()

Yürütme özelliklerini temizleyin. Yürütme verilerini kaldırmak için izolasyonun sıfırlanması sırasında kullanılır.

içerirAnahtar

public boolean containsKey (String key)

Bu eşleme belirtilen anahtar için bir eşleme içeriyorsa true değerini döndürür.

Parametreler
key String : Bu haritadaki varlığı test edilecek anahtar

İadeler
boolean true bu harita belirtilen anahtar için bir eşleme içeriyorsa

elde etmek

public String get (String key)

Belirtilen anahtarın eşlendiği değeri döndürür veya bu eşleme anahtar için eşleme içermiyorsa null değerini döndürür.

Parametreler
key String : İlişkili değeri döndürülecek anahtar

İadeler
String belirtilen anahtarın eşlendiği değer veya bu eşleme anahtar için eşleme içermiyorsa null

hepsini al

public ImmutableMap<String, String> getAll ()

Haritanın bir kopyasındaki tüm özellikleri döndürür

İadeler
ImmutableMap<String, String>

boş

public boolean isEmpty ()

Özellikler haritasının boş olup olmadığını döndürür.

İadeler
boolean

koymak

public String put (String key, 
        String value)

Belirtilen değeri bu haritadaki belirtilen anahtarla ilişkilendirir.

Parametreler
key String : Belirtilen değerin ilişkilendirileceği anahtar

value String : belirtilen anahtarla ilişkilendirilecek değer

İadeler
String key ile ilişkili önceki değer veya key için eşleme yoksa null .

Ayrıca bakınız:

hepsini koy

public ExecutionProperties putAll ( properties)

Belirtilen haritadaki tüm eşlemeleri bu haritaya kopyalar.

Parametreler
properties : bu haritada saklanacak eşlemeler

İadeler
ExecutionProperties Son haritalama

putIfAbsent

public String putIfAbsent (String key, 
        String value)

Belirtilen anahtar halihazırda bir değerle ilişkilendirilmemişse, onu verilen değerle ilişkilendirir.

Parametreler
key String : Belirtilen değerin ilişkilendirileceği anahtar

value String : belirtilen anahtarla ilişkilendirilecek değer

İadeler
String belirtilen anahtarla ilişkili önceki değer veya anahtar için eşleme yoksa null .

kaldırmak

public String remove (String key)

Varsa, bu haritadan bir anahtarın eşlemesini kaldırır (isteğe bağlı işlem).

Parametreler
key String : eşlemesi haritadan kaldırılacak anahtar

İadeler
String key ile ilişkili önceki değer veya key için eşleme yoksa null .

toString

public String toString ()

İadeler
String