จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

IInvocationContext.TimingEvent

public static final enum IInvocationContext.TimingEvent

com.android.tradefed.invoker.IInvocationContext.TimingEvent


สรุป

ค่า Enum

IInvocationContext.TimingEvent FETCH_BUILD

IInvocationContext.TimingEvent SETUP

วิธีการสาธารณะ

static IInvocationContext.TimingEvent valueOf (String name)
static final TimingEvent[] values ()

ค่า Enum

FETCH_BUILD

public static final IInvocationContext.TimingEvent FETCH_BUILD

ติดตั้ง

public static final IInvocationContext.TimingEvent SETUP

วิธีการสาธารณะ

มูลค่าของ

public static IInvocationContext.TimingEvent valueOf (String name)

พารามิเตอร์
name String

ส่งคืน
IInvocationContext.TimingEvent

ค่า

public static final TimingEvent[] values ()

ส่งคืน
TimingEvent[]