קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

IIinvocationContext.TimingEvent

public static final enum IInvocationContext.TimingEvent

com.android.tradefed.invoker.IInvocationContext.TimingEvent


סיכום

ערכי מנה

IInvocationContext.TimingEvent FETCH_BUILD

IInvocationContext.TimingEvent SETUP

שיטות ציבוריות

static IInvocationContext.TimingEvent valueOf (String name)
static final TimingEvent[] values ()

ערכי מנה

FETCH_BUILD

public static final IInvocationContext.TimingEvent FETCH_BUILD

להכין

public static final IInvocationContext.TimingEvent SETUP

שיטות ציבוריות

ערך של

public static IInvocationContext.TimingEvent valueOf (String name)

פרמטרים
name String

החזרות
IInvocationContext.TimingEvent

ערכים

public static final TimingEvent[] values ()

החזרות
TimingEvent[]