Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

IRescheduler

public interface IRescheduler

com.android.tradefed.invoker.IRescheduler


Interfejs do zmiany harmonogramu konfiguracji do przyszłego wykonania.

streszczenie

Metody publiczne

abstract boolean rescheduleCommand ()

Przełóż polecenie na przyszłe wykonanie.

abstract boolean scheduleConfig ( IConfiguration config)

Planuje konfigurację do przyszłego wykonania.

Metody publiczne

rescheduleCommand

public abstract boolean rescheduleCommand ()

Przełóż polecenie na przyszłe wykonanie.

Polecenie powinno uwzględniać ICommandOptions#getLoopTime() i zaplanować wykonanie polecenia z odpowiednim opóźnieniem.

Zwroty
boolean true jeśli polecenie zostało pomyślnie przełożone. false przeciwnym razie false

scheduleConfig

public abstract boolean scheduleConfig (IConfiguration config)

Planuje konfigurację do przyszłego wykonania.

Parametry
config IConfiguration : IConfiguration do uruchomienia

Zwroty
boolean true jeśli konfiguracja została pomyślnie zmieniona. false przeciwnym razie false