Yeniden planlayıcı

public interface IRescheduler

com.android.tradefed.invoker.IRescheduler


Gelecekteki yürütme için bir yapılandırmayı yeniden planlamak için arayüz.

Özet

Genel yöntemler

abstract boolean rescheduleCommand ()

Gelecekteki yürütme için komutu yeniden planlayın.

abstract boolean scheduleConfig ( IConfiguration config)

Gelecekteki yürütme için bir yapılandırma planlar.

Genel yöntemler

yeniden planlaKomutu

public abstract boolean rescheduleCommand ()

Gelecekteki yürütme için komutu yeniden planlayın.

Komut ICommandOptions#getLoopTime() uymalı ve komutu uygun gecikmeyle programlamalıdır.

İadeler
boolean true komut başarıyla yeniden planlandıysa. Aksi takdirde false

programYapılandırma

public abstract boolean scheduleConfig (IConfiguration config)

Gelecekteki yürütme için bir yapılandırma planlar.

parametreler
config IConfiguration : çalıştırılacak IConfiguration

İadeler
boolean true yapılandırma başarıyla yeniden planlandıysa. Aksi takdirde false