ITestInvocation.ExitInformation

public static class ITestInvocation.ExitInformation
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.invoker.ITestInvocation.ExitInformation


Reprezentuje niektóre informacje o wyjściu dla wywołania.

Streszczenie

Pola

public CommandRunner.ExitCode mExitCode

public Throwable mStack

Konstruktory publiczne

ExitInformation ()

Pola

kod wyjścia

public CommandRunner.ExitCode mExitCode

mStack

public Throwable mStack

Konstruktory publiczne

Informacje o wyjściu

public ExitInformation ()