קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ITestInvocation.ExitInformation

public static class ITestInvocation.ExitInformation
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.ITestInvocation.ExitInformation


מייצג קצת מידע יציאה לצורך קריאה.

סיכום

שדות

public CommandRunner.ExitCode mExitCode

public Throwable mStack

בוני ציבור

ExitInformation ()

שדות

mExitCode

public CommandRunner.ExitCode mExitCode

mStack

public Throwable mStack

בוני ציבור

ExitInformation

public ExitInformation ()