Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

TestInvocation.Stage

public static final enum TestInvocation.Stage
extends Enum< TestInvocation.Stage >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.invoker.TestInvocation.Stage >
com.android.tradefed.invoker.TestInvocation.Stage


streszczenie

Wartości wyliczenia

TestInvocation.Stage ERROR

TestInvocation.Stage SETUP

TestInvocation.Stage TEARDOWN

TestInvocation.Stage TEST

Metody publiczne

String getName ()
static TestInvocation.Stage valueOf (String name)
static final Stage[] values ()

Wartości wyliczenia

BŁĄD

public static final TestInvocation.Stage ERROR

USTAWIAĆ

public static final TestInvocation.Stage SETUP

ZBURZYĆ

public static final TestInvocation.Stage TEARDOWN

TEST

public static final TestInvocation.Stage TEST

Metody publiczne

getName

public String getName ()

Zwroty
String

wartość

public static TestInvocation.Stage valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
TestInvocation.Stage

wartości

public static final Stage[] values ()

Zwroty
Stage[]