ยังไม่ได้ดำเนินการTestReporterThread

public class UnexecutedTestReporterThread
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.inviver.UnexecutedTestReporterThread


เธรดที่ดูแลการรายงานการทดสอบที่ยังไม่ได้ดำเนินการทั้งหมด

สรุป

วิธีการสาธารณะ

void run ()

วิธีการสาธารณะ

วิ่ง

public void run ()