การร้องขอปัจจุบันข้อมูลการร้องขอ

public static final enum CurrentInvocation.InvocationInfo
extends Enum< CurrentInvocation.InvocationInfo >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.invoker.logger.CurrentInvocation.InvocationInfo >
com.android.tradefed.invoker.logger.CurrentInvocation.InvocationInfo


คีย์ที่มีชื่อพิเศษบางอย่างที่เราจะเติมสำหรับการเรียกใช้เสมอ

สรุป

ค่า Enum

CurrentInvocation.InvocationInfo WORK_FOLDER

วิธีการสาธารณะ

String toString ()
static CurrentInvocation.InvocationInfo valueOf (String name)
static final InvocationInfo[] values ()

ค่า Enum

ที่ทำงาน_FOLDER

public static final CurrentInvocation.InvocationInfo WORK_FOLDER

วิธีการสาธารณะ

toString

public String toString ()

ส่งคืน
String

มูลค่าของ

public static CurrentInvocation.InvocationInfo valueOf (String name)

พารามิเตอร์
name String

ส่งคืน
CurrentInvocation.InvocationInfo

ค่า

public static final InvocationInfo[] values ()

ส่งคืน
InvocationInfo[]