CurrentInvocation.IsolationGrade

public static final enum CurrentInvocation.IsolationGrade
extends Enum< CurrentInvocation.IsolationGrade >

java.lang.Obiekt
java.lang.Enum < com.android.tradefed.invoker.logger.CurrentInvocation.IsolationGrade >
com.android.tradefed.invoker.logger.CurrentInvocation.IsolationGrade


Opisuje poziom izolacji

Streszczenie

Wylicz wartości

CurrentInvocation.IsolationGrade FULLY_ISOLATED

CurrentInvocation.IsolationGrade NOT_ISOLATED

CurrentInvocation.IsolationGrade REBOOT_ISOLATED

Metody publiczne

static CurrentInvocation.IsolationGrade valueOf (String name)
static final IsolationGrade[] values ()

Wylicz wartości

W PEŁNI_IZOLOWANY

public static final CurrentInvocation.IsolationGrade FULLY_ISOLATED

NIE_ISOLATED

public static final CurrentInvocation.IsolationGrade NOT_ISOLATED

REBOOT_ISOLATED

public static final CurrentInvocation.IsolationGrade REBOOT_ISOLATED

Metody publiczne

wartość

public static CurrentInvocation.IsolationGrade valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
CurrentInvocation.IsolationGrade

wartości

public static final IsolationGrade[] values ()

Zwroty
IsolationGrade[]