InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey

public static final enum InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey
extends Enum<InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey>

java.lang.Object
java.lang.Enum<com.android.tradefed.invoker.logger.InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey>
  com.android.tradefed.invoker.logger.InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey


Specjalny nazwany klucz, który zawsze będzie wypełniany w przypadku wywołania.

Podsumowanie

Wartości typu wyliczeniowego

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ABORT_CONTENT_ANALYSIS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ABORT_CONTENT_ANALYSIS_REASON

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  AB_BUILD_GET_API_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  AB_DOWNLOAD_SIZE_ELAPSED_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  AB_LIST_API_TIME_PAIR

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  AB_LOG_SAVER_STAGING_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  AB_LOG_SAVER_UPLOAD_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  AB_MODULE_IN_ZIP

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  AB_TEST_ZIP_NAME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ADB_REBOOT_ROUTINE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ADB_REBOOT_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ADB_ROOT_ROUTINE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ADB_ROOT_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ANR_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ANR_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ANTS_INVOCATION_END_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ANTS_INVOCATION_START_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ANTS_MODULE_END_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ANTS_MODULE_START_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ANTS_RUN_END_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ANTS_RUN_START_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ARTIFACTS_DOWNLOAD_SIZE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ARTIFACTS_UPLOAD_SIZE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ART_RUN_TEST_CHECKER_COMMAND_TIME_MS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ATTEMPT_RECOVERY_LOG_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  AUTO_RECOVERY_MODE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  AUTO_RETRY_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  BACKFILL_BUILD_INFO

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  BOOTLOADER_REBOOT_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  BOOTLOADER_REBOOT_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  BOOTLOADER_SAME_STATE_REBOOT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  BUGREPORT_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  BUGREPORT_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  BUILD_KEY_WITH_DIFFS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CACHED_MODULE_RESULTS_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CACHE_HIT_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CACHE_WAIT_FOR_LOCK

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_CACHE_FALLBACK_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_ACQUIRE_LOCAL_CACHE_LOCK_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_CHUNK_RESTORE_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_COLD_BYTES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_COLD_FILES_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_DIR_PREPARE_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_DIR_RETRIEVE_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_FILES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_FILE_DOWNLOAD_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_FILE_FAIL_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_FILE_SUCCESS_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_HOT_BYTES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_HOT_FILES_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_LOCAL_CACHE_TYPE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_NFS_LOCAL_CACHE_CONCURRENCY

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_DOWNLOAD_WAIT_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_LOCK_TIMEOUTS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CAS_TIMEOUT_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CF_ARTIFACTS_FETCH_SOURCE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CF_CACHE_WAIT_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CF_FETCH_ARTIFACT_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CF_GCE_CREATE_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CF_INSTANCE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CF_LAUNCH_CVD_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CF_LOG_SIZE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CF_OXYGEN_SERVER_URL

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CF_OXYGEN_SESSION_ID

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CF_OXYGEN_VERSION

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CLEARED_RUN_ERROR

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CLOUD_DEVICE_MACHINE_TYPE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CLOUD_DEVICE_PROJECT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CLOUD_DEVICE_STABLE_HOST_IMAGE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CLOUD_DEVICE_STABLE_HOST_IMAGE_PROJECT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CLOUD_DEVICE_ZONE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  COLLECTOR_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CONTENT_BASED_ANALYSIS_ATTEMPT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  CRASH_FAILURES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DELETE_DEVICE_FILE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DELETE_DEVICE_FILE_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEMOTION_ERROR_RESPONSE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEMOTION_FILTERS_RECEIVED_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICELESS_CONTENT_ANALYSIS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_DONE_TIMESTAMP

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_ERROR_SIGNATURES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_IMAGE_CACHE_MISMATCH

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_IMAGE_CACHE_ORIGIN

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_IMAGE_FILE_CHANGES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_IMAGE_NOT_CHANGED

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_IMAGE_USED_HEURISTIC

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_LOST_DETECTED

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_POWERWASH_DURATIONS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_RECOVERED_FROM_DEVICE_RESET

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_RECOVERED_FROM_SSH_TUNNEL

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_RECOVERY

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_RECOVERY_FAIL

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_RECOVERY_FROM_RECOVERY

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_RELEASE_STATE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_RESET_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_RESET_MODULES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_RESET_MODULES_FOR_TARGET_PREPARER

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_SNAPSHOT_DURATIONS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_SNAPSHOT_FAILURE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_SNAPSHOT_RESTORE_DURATIONS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_SNAPSHOT_RESTORE_FAILURE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_SNAPSHOT_RESTORE_SUCCESS_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_SNAPSHOT_SUCCESS_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_STOP_DURATIONS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_STOP_FAILURE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DEVICE_STOP_SUCCESS_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DOES_FILE_EXISTS_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DOES_FILE_EXISTS_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DOWNLOAD_BOTH_ZIPS_AND_TS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DOWNLOAD_PERMIT_LATENCY

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DOWNLOAD_RETRY_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DUPLICATE_MAPPING_DIFFERENT_OPTIONS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DYNAMIC_FILE_RESOLVER_PAIR

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DYNAMIC_SHARDING_REQUEST_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  DYNAMIC_SHARDING_REQUEST_LATENCY

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  FASTBOOTD_REBOOT_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  FASTBOOTD_REBOOT_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  FETCH_BUILD

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  FETCH_BUILD_END

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  FETCH_BUILD_PAIR

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  FETCH_BUILD_START

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  FILE_WITH_DIFFS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  FLASHING_FROM_FASTBOOTD

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  FLASHING_METHOD

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  FLASHING_PERMIT_LATENCY

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  FLASHING_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  FLASHSTATION_DOWNLOAD_SIZE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  HAS_ANY_RUN_FAILURES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  IMAGE_CHANGES_IN_KEY_FILE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  INCREMENTAL_ACROSS_RELEASE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  INCREMENTAL_FALLBACK_REASON

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  INCREMENTAL_FLASHING_ATTEMPT_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  INCREMENTAL_FLASHING_TEARDOWN_FAILURE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  INCREMENTAL_FLASHING_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  INCREMENTAL_FLASHING_UPDATE_FAILURE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  INCREMENTAL_FLASHING_WAIT_PARALLEL_SETUP

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  INCREMENTAL_SNAPUSERD_WRITE_BLOCKING_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  INCREMENTAL_SNAPUSERD_WRITE_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  INSTRUMENTATION_RERUN_FROM_FILE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  INSTRUMENTATION_RERUN_SERIAL

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  INVOCATION_END

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  INVOCATION_START

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  LAB_PREPARER_NOT_ILAB

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  LEASE_RETRY_COUNT_FAILURE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  LEASE_RETRY_COUNT_SUCCESS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  LOAD_TEST_CONFIGS_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  LOGCAT_DUMP_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  LOGCAT_DUMP_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  LOG_SAVING_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  LOG_SAVING_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  MD5_CALCULATION_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  MD5_CALCULATION_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  METADATA_RETRY_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  MODULE_SETUP_PAIR

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  MODULE_TEARDOWN_PAIR

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  MULTI_DEVICES_CONTENT_ANALYSIS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  NONPERSISTENT_DEVICE_PROPERTIES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  NO_CHANGES_POSTSUBMIT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  OXYGEN_DEVICE_DIRECT_LEASE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  OXYGEN_DEVICE_DIRECT_RELEASE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  OXYGEN_DEVICE_RELEASE_FAILURE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  OXYGEN_DEVICE_RELEASE_FAILURE_MESSAGE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  PACKAGE_INSTALL_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  PACKAGE_INSTALL_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  PERSISTENT_DEVICE_PROPERTIES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  POSTBOOT_SETUP_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  POSTBOOT_SETUP_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  POSTBOOT_WIFI_SETUP_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  POSTBOOT_WIFI_SETUP_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  POWERWASH_FAILURE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  POWERWASH_SUCCESS_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  POWERWASH_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  PULL_DIR_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  PULL_DIR_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  PULL_FILE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  PULL_FILE_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  PURE_DEVICE_IMAGE_UNCHANGED

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  PUSH_DIR_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  PUSH_DIR_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  PUSH_FILE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  PUSH_FILE_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  REBOOT_RETRY_ISOLATION_PAIR

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  RECOVERY_ROUTINE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  RECOVERY_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  RESET_RETRY_ISOLATION_PAIR

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  RETRY_MODULE_SKIPPED_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  RETRY_SKIPPED_ALL_FILTERED_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  RETRY_TEST_SKIPPED_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SANDBOX_EXIT_CODE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SANDBOX_JAR_STAGING_PARTIAL_DOWNLOAD_FEATURE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SANDBOX_JAR_STAGING_PARTIAL_DOWNLOAD_SUCCESS_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SERVER_REFERENCE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SETUP

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SETUP_END

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SETUP_PAIR

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SETUP_START

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SHARDING_DEVICE_SETUP_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SHUTDOWN_AFTER_TEST

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SHUTDOWN_BEFORE_TEST

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SHUTDOWN_HARD_LATENCY

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SHUTDOWN_LATENCY

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SILENT_INVOCATION_SKIP_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SKIP_NO_CHANGES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SKIP_NO_TESTS_DISCOVERED

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  SOFT_RESTART_AFTER_MODULE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  STAGE_REMOTE_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  STAGE_TESTS_BYTES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  STAGE_TESTS_INDIVIDUAL_DOWNLOADS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  STAGE_TESTS_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  STAGE_UNDEFINED_DEPENDENCY

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  STATUS_CHECKER_PAIR

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  TARGET_PREPARER_IS_ILAB

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  TEARDOWN_END

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  TEARDOWN_PAIR

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  TEARDOWN_START

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  TEAR_DOWN_DISK_USAGE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  TEST_ARTIFACT_CHANGE_ONLY

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  TEST_ARTIFACT_NOT_CHANGED

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  TEST_CRASH_FAILURES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  TEST_DISCOVERY_MODULE_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  TEST_PAIR

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  TEST_SETUP_PAIR

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  TEST_TEARDOWN_PAIR

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  TOTAL_TEST_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  TRACE_INTERNAL_ERROR

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  TestContentAnalyzer

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  UNCAUGHT_CRASH_FAILURES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  UNCAUGHT_TEST_CRASH_FAILURES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  UNCHANGED_FILE

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  UNZIP_TESTS_DIR_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  UNZIP_TESTS_DIR_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  VIRTUAL_DEVICE_LOST_DETECTED

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  WIFI_AP_NAME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  WIFI_CONNECT_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  WIFI_CONNECT_RETRY_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  WIFI_CONNECT_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  WIFI_HELPER_V2

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  WOKRDIR_MODULE_WITH_DIFFS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  WORKDIR_DIFFS_IN_COMMON

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  WORKDIR_UNCHANGED_MODULES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  XTS_DIFFS_IN_COMMON

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  XTS_MODULE_WITH_DIFFS

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_FALLBACK_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_SUCCESS_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_TOTAL_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_UNFOUND_MODULES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_UNSUPPORTED_FILTER_FALLBACK_COUNT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  XTS_STAGE_TESTS_BYTES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  XTS_STAGE_TESTS_TIME

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  XTS_UNCHANGED_MODULES

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  ZIP_PARTIAL_DOWNLOAD_CACHE_HIT

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  bugreport

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  check_device_availability

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  dynamic_download

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  fetch_artifact

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  host_sleep

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  instru_collect_tests

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  invocation_events_processing

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  invocation_warm_up

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  lab_setup

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  log_and_release_device

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  pre_multi_preparer

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  pre_sharding_required_setup

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  screen_on_setup

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  sharding

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  stage_suite_test_artifacts

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  start_logcat

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  test_cleanup

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  test_execution

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  test_setup

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  test_teardown

 

InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey  wait_for_results_update

 

Metody publiczne

boolean shouldAdd()
String toString()
static InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey valueOf(String name)
static final InvocationMetricKey[] values()

Wartości typu wyliczeniowego

ABORT_CONTENT_ANALYSIS

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ABORT_CONTENT_ANALYSIS

POWÓD_ABORT_TREŚCI_ANALYSIS

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ABORT_CONTENT_ANALYSIS_REASON

AB_BUILD_GET_API_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey AB_BUILD_GET_API_TIME

AB_Download_SIZE_ELAPSED_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey AB_DOWNLOAD_SIZE_ELAPSED_TIME

AB_LIST_API_TIME_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey AB_LIST_API_TIME_PAIR

AB_LOG_SAVER_STAGING_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey AB_LOG_SAVER_STAGING_TIME

AB_LOG_SAVER_UPLOAD_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey AB_LOG_SAVER_UPLOAD_TIME

MODULE_W_ZIP

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey AB_MODULE_IN_ZIP

AB_TEST_ZIP_NAME:

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey AB_TEST_ZIP_NAME

ADB_REBOOT_ROUTINE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ADB_REBOOT_ROUTINE_COUNT

CZAS_PONOWNY_uruchomienia ADB

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ADB_REBOOT_TIME

ADB_ROOT_ROUTINE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ADB_ROOT_ROUTINE_COUNT

ADB_ROOT_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ADB_ROOT_TIME

ANR_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ANR_COUNT

ANR_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ANR_TIME

ANTS_INVOCATION_END_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ANTS_INVOCATION_END_TIME

ANTS_INVOCATION_START_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ANTS_INVOCATION_START_TIME

ANTS_MODULE_END_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ANTS_MODULE_END_TIME

ANTS_MODULE_START_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ANTS_MODULE_START_TIME

ANTS_RUN_END_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ANTS_RUN_END_TIME

ANTS_RUN_START_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ANTS_RUN_START_TIME

ARTIFACTS_Download_SIZE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ARTIFACTS_DOWNLOAD_SIZE

ARTIFACTS_UPLOAD_SIZE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ARTIFACTS_UPLOAD_SIZE

ART_RUN_TEST_CHECKER_Command_TIME_MS

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ART_RUN_TEST_CHECKER_COMMAND_TIME_MS

ATTEMPT_RECOVERY_LOG_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ATTEMPT_RECOVERY_LOG_COUNT

AUTO_RECOVERY_MODE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey AUTO_RECOVERY_MODE_COUNT

AUTO_RETRY_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey AUTO_RETRY_TIME

BACKFILL_BUILD_INFO

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey BACKFILL_BUILD_INFO

BOOTLOADER_REBOOT_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey BOOTLOADER_REBOOT_COUNT

CZAS_PONOWNY_URUCHAMIANIA

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey BOOTLOADER_REBOOT_TIME

BOOTLOADER_SAME_STATE_REBOOTS

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey BOOTLOADER_SAME_STATE_REBOOT

BUGREPORT_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey BUGREPORT_COUNT

BUGREPORT_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey BUGREPORT_TIME

KOMPILD_KLUCZ_Z_RÓŻNIENIAMI

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey BUILD_KEY_WITH_DIFFS

CACHED_MODULE_RESULTS_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CACHED_MODULE_RESULTS_COUNT

CACHE_HIT_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CACHE_HIT_COUNT

CACHE_WAIT_FOR_LOCK

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CACHE_WAIT_FOR_LOCK

CAS_CACHE_FALLBACK_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_CACHE_FALLBACK_COUNT

CAS_Download_ACQUIRE_LOCAL_CACHE_LOCK_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_ACQUIRE_LOCAL_CACHE_LOCK_TIME

CAS_Download_CHUNK_RESTORE_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_CHUNK_RESTORE_TIME

CAS_Download_COLD_BYTES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_COLD_BYTES

CAS_POBIERZ_COLD_FILES_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_COLD_FILES_COUNT

CAS_Download_DIR_PREPARE_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_DIR_PREPARE_TIME

CAS_POBIERZ_DIR_RETRIEVE_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_DIR_RETRIEVE_TIME

CAS_POBIERZ_PLIKI

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_FILES

CAS_POBIERZ_PLIK_POBIERZ_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_FILE_DOWNLOAD_TIME

CAS_POBIERZ_PLIK_FAIL_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_FILE_FAIL_COUNT

CAS_POBIERZ_PLIK_SUKCESU_SUKCESU

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_FILE_SUCCESS_COUNT

CAS_Download_HOT_BYTES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_HOT_BYTES

CAS_POBIERZ_HOT_FILES_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_HOT_FILES_COUNT

CAS_Download_LOCAL_CACHE_TYPE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_LOCAL_CACHE_TYPE

CAS_Download_NFS_LOCAL_CACHE_CONCURRENCY

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_NFS_LOCAL_CACHE_CONCURRENCY

CAS_POBIERZ_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_TIME

CAS_Download_WAIT_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_DOWNLOAD_WAIT_TIME

CAS_LOCK_TIMEOUTS

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_LOCK_TIMEOUTS

CAS_TIMEOUT_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CAS_TIMEOUT_COUNT

CF_ARTIFACTS_FETCH_SOURCE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_ARTIFACTS_FETCH_SOURCE

CF_CACHE_WAIT_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_CACHE_WAIT_TIME

CF_FETCH_ARTIFACT_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_FETCH_ARTIFACT_TIME

CF_GCE_CREATE_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_GCE_CREATE_TIME

CF_INSTANCE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_INSTANCE_COUNT

CF_LAUNCH_CVD_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_LAUNCH_CVD_TIME

CF_LOG_SIZE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_LOG_SIZE

CF_OXYGEN_SERVER_URL (URL serwera)

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_OXYGEN_SERVER_URL

CF_OXYGEN_SESSION_ID

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_OXYGEN_SESSION_ID

CF_OXYGEN_VERSION

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CF_OXYGEN_VERSION

CLEARED_RUN_ERROR (błąd_uruchomienia)

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CLEARED_RUN_ERROR

CLOUD_DEVICE_MACHINE_TYPE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CLOUD_DEVICE_MACHINE_TYPE

CLOUD_DEVICE_PROJECT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CLOUD_DEVICE_PROJECT

CLOUD_DEVICE_STABLE_HOST_IMAGE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CLOUD_DEVICE_STABLE_HOST_IMAGE

PROJEKT CLOUD_DEVICE_STABLE_HOST_IMAGE_PROJECT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CLOUD_DEVICE_STABLE_HOST_IMAGE_PROJECT

STREFA_URZĄDZENIA_W CHMURZE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CLOUD_DEVICE_ZONE

COLLECTOR_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey COLLECTOR_TIME

ATTEMPT_PODSTAW_ANALIZY_TREŚCI

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CONTENT_BASED_ANALYSIS_ATTEMPT

CRASH_FAILURES (Błędy_błędów)

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey CRASH_FAILURES

DELETE_DEVICE_FILE_COUNT (liczba plików: DELETE_DEVICE_FILE_COUNT)

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DELETE_DEVICE_FILE_COUNT

DELETE_DEVICE_FILE_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DELETE_DEVICE_FILE_TIME

ODPOWIEDŹ DEMOTION_ERROR_Response

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEMOTION_ERROR_RESPONSE

DEMOTION_FILTERS_RECEIVED_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEMOTION_FILTERS_RECEIVED_COUNT

ANALIZA_TREŚCI_BEZ URZĄDZEŃ

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICELESS_CONTENT_ANALYSIS

DEVICE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_COUNT

DEVICE_DONE_TIMESTAMP

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_DONE_TIMESTAMP

DEVICE_ERROR_SIGNATURES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_ERROR_SIGNATURES

DEVICE_IMAGE_CACHE_MISMATCH

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_IMAGE_CACHE_MISMATCH

DEVICE_IMAGE_CACHE_origin:

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_IMAGE_CACHE_ORIGIN

ZMIANY_OBRAZU_DEVICE_IMAGE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_IMAGE_FILE_CHANGES

DEVICE_IMAGE_NOT_ZMIENIONE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_IMAGE_NOT_CHANGED

DEVICE_IMAGE_UŻYTY_HEURISTIC

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_IMAGE_USED_HEURISTIC

WYKRYTO DEVICE_LOST_DETECTED

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_LOST_DETECTED

DEVICE_POWERWASH_DURATIONS:

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_POWERWASH_DURATIONS

DEVICE_RECOVERED_FROM_DEVICE_RESET:

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RECOVERED_FROM_DEVICE_RESET

DEVICE_RECOVERED_FROM_SSH_TUNNEL

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RECOVERED_FROM_SSH_TUNNEL

ODZYSKIWANIE_URZĄDZENIA

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RECOVERY

FAIL_URZĄDZENIA

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RECOVERY_FAIL

DEVICE_RECOVERY_FROM_RECOVERY

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RECOVERY_FROM_RECOVERY

DEVICE_Release_STATE (stan urządzenia)

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RELEASE_STATE

DEVICE_RESET_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RESET_COUNT

MODUŁY_RESETOWANIA_URZĄDZEŃ

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RESET_MODULES

DEVICE_RESET_MODULES_FOR_TARGET_PREPARER

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_RESET_MODULES_FOR_TARGET_PREPARER

DEVICE_SNAPSHOT_DURATIONS:

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_SNAPSHOT_DURATIONS

DEVICE_SNAPSHOT_FAILURE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_SNAPSHOT_FAILURE_COUNT

DEVICE_SNAPSHOT_RESTORE_DURATIONS:

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_SNAPSHOT_RESTORE_DURATIONS

DEVICE_SNAPSHOT_RESTORE_FAILURE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_SNAPSHOT_RESTORE_FAILURE_COUNT

DEVICE_SNAPSHOT_PRZYWRÓCENIE_SUKCESU_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_SNAPSHOT_RESTORE_SUCCESS_COUNT

DEVICE_SNAPSHOT_FAILED_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_SNAPSHOT_SUCCESS_COUNT

DEVICE_STOP_DURATIONS

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_STOP_DURATIONS

DEVICE_STOP_FAILURE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_STOP_FAILURE_COUNT

DEVICE_STOP_success_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DEVICE_STOP_SUCCESS_COUNT

DOES_FILE_EXISTS_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DOES_FILE_EXISTS_COUNT

DOES_FILE_EXISTS_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DOES_FILE_EXISTS_TIME

POBIERZ_BOTH_ZIPS_I_TS

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DOWNLOAD_BOTH_ZIPS_AND_TS

POBIERZ_PERMIT_OCZEKIWANIA

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DOWNLOAD_PERMIT_LATENCY

Download_RETRY_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DOWNLOAD_RETRY_COUNT

DUPLICATE_MAPPING_DISTERENT_OPTIONS

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DUPLICATE_MAPPING_DIFFERENT_OPTIONS

DYNAMIC_FILE_RESOLVER_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DYNAMIC_FILE_RESOLVER_PAIR

DYNAMIC_SHARDING_REQUEST_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DYNAMIC_SHARDING_REQUEST_COUNT

DYNAMIC_SHARDING_REQUEST_LATENCY

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey DYNAMIC_SHARDING_REQUEST_LATENCY

FASTBOOTD_REBOOT_COUNT (Szybki rozruch)

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FASTBOOTD_REBOOT_COUNT

FASTBOOTD_REBOOT_TIME (CZAS REBOTA)

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FASTBOOTD_REBOOT_TIME

KOMPILACJA_POBIERZ

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FETCH_BUILD

FETCH_BUILD_END

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FETCH_BUILD_END

FETCH_BUILD_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FETCH_BUILD_PAIR

FETCH_BUILD_START

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FETCH_BUILD_START

PLIK_Z_RÓŻNICAMI

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FILE_WITH_DIFFS

FLASHING_FROM_FASTBOOTD

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FLASHING_FROM_FASTBOOTD

Metoda BŁYSKAWIENIA

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FLASHING_METHOD

FLASHING_PERMIT_Opóźnienie

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FLASHING_PERMIT_LATENCY

CZAS BŁYSZCZENIA

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FLASHING_TIME

FLASHSTATION_POBIERZ_SIZE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey FLASHSTATION_DOWNLOAD_SIZE

HAS_ANY_RUN_FAILURES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey HAS_ANY_RUN_FAILURES

PLIK_ZMIANY_Z_KLUCZOWYCH_ZDJĘĆ

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey IMAGE_CHANGES_IN_KEY_FILE

INCREMENTAL_ACROSS_release_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INCREMENTAL_ACROSS_RELEASE_COUNT

POWÓD_INCREMENTAL_FALLBACK_REASON

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INCREMENTAL_FALLBACK_REASON

INCREMENTAL_FLASHING_ATTEMPT_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INCREMENTAL_FLASHING_ATTEMPT_COUNT

INCREMENTAL_FLASHING_TEARDOWN_FAILURE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INCREMENTAL_FLASHING_TEARDOWN_FAILURE

INCREMENTAL_FLASHING_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INCREMENTAL_FLASHING_TIME

INCREMENTAL_FLASHING_UPDATE_FAILURE (Nie udało się zaktualizować)

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INCREMENTAL_FLASHING_UPDATE_FAILURE

INCREMENTAL_FLASHING_WAIT_PARALLEL_KONFIGURACJA

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INCREMENTAL_FLASHING_WAIT_PARALLEL_SETUP

INCREMENTAL_SNAPUSERD_WRITE_BLOCKING_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INCREMENTAL_SNAPUSERD_WRITE_BLOCKING_TIME

(INCREMENTAL_SNAPUSERD_WRITE_TIME)

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INCREMENTAL_SNAPUSERD_WRITE_TIME

INSTRUMENTATION_RERUN_FROM_FILE (ponowne uruchomienie pliku)

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INSTRUMENTATION_RERUN_FROM_FILE

INSTRUMENTATION_RERUN_SERIAL_SERIAL

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INSTRUMENTATION_RERUN_SERIAL

INVOCATION_END

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INVOCATION_END

INVOCATION_START

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey INVOCATION_START

LAB_PREPARER_NOT_ILAB

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LAB_PREPARER_NOT_ILAB

LEASE_RETRY_COUNT_FAILURE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LEASE_RETRY_COUNT_FAILURE

LEASE_RETRY_COUNT_SUKCES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LEASE_RETRY_COUNT_SUCCESS

LOAD_TEST_CONFIGS_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LOAD_TEST_CONFIGS_TIME

LOGCAT_DUMP_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LOGCAT_DUMP_COUNT

LOGCAT_ZDUMP_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LOGCAT_DUMP_TIME

LOG_SAVING_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LOG_SAVING_COUNT

LOG_SAVING_TIME (CZAS LOGOWANIA)

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey LOG_SAVING_TIME

MD5_CALCULATION_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey MD5_CALCULATION_COUNT

MD5_CALCULATION_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey MD5_CALCULATION_TIME

METADATA_RETRY_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey METADATA_RETRY_COUNT

MODULE_KONFIGURACJA_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey MODULE_SETUP_PAIR

MODULE_TEARDOWN_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey MODULE_TEARDOWN_PAIR

MULTI_URZĄDZENIA_CONTENT_ANALYSIS

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey MULTI_DEVICES_CONTENT_ANALYSIS

NIEPERSISTENTY_URZĄDZENIA

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey NONPERSISTENT_DEVICE_PROPERTIES

NO_CHANGES_PO PRZESŁANIU

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey NO_CHANGES_POSTSUBMIT

OXYGEN_DEVICE_DIRECT_LEASE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey OXYGEN_DEVICE_DIRECT_LEASE_COUNT

OXYGEN_DEVICE_DIRECT_PUBLISHER_COUNT –

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey OXYGEN_DEVICE_DIRECT_RELEASE_COUNT

OXYGEN_DEVICE_launch_FAILURE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey OXYGEN_DEVICE_RELEASE_FAILURE_COUNT

OXYGEN_DEVICE_SETTINGS_FAILURE_MESSAGE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey OXYGEN_DEVICE_RELEASE_FAILURE_MESSAGE

PACKAGE_INSTALL_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PACKAGE_INSTALL_COUNT

PACKAGE_INSTALL_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PACKAGE_INSTALL_TIME

PERSISTENT_URZĄDZENIE_WŁAŚCIWOŚCI_URZĄDZENIA

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PERSISTENT_DEVICE_PROPERTIES

POSTBOOT_KONFIGURACJA_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey POSTBOOT_SETUP_COUNT

CZAS_KONFIGURACJI POSTBOOTA

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey POSTBOOT_SETUP_TIME

POSTBOOT_WIFI_KONFIGURACJA_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey POSTBOOT_WIFI_SETUP_COUNT

POSTBOOT_WIFI_CONFIG_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey POSTBOOT_WIFI_SETUP_TIME

POWERWASH_FAILURE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey POWERWASH_FAILURE_COUNT

POWERWASH_SUKCES_COUNT.

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey POWERWASH_SUCCESS_COUNT

POWERWASH_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey POWERWASH_TIME

PULL_DIR_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PULL_DIR_COUNT

CZAS_PULLI

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PULL_DIR_TIME

LICZBA_PLIKÓW_PULL

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PULL_FILE_COUNT

CZAS_POBIERANIA_PLIKU

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PULL_FILE_TIME

PURE_DEVICE_IMAGE_UNCHANGED (PURE_DEVICE_IMAGE_UNCHANGED)

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PURE_DEVICE_IMAGE_UNCHANGED

PUSH_DIR_COUNT (PUSH_DIR_COUNT)

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PUSH_DIR_COUNT

PUSH_DIR_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PUSH_DIR_TIME

PUSH_FILE_COUNT (PUSH_FILE_COUNT)

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PUSH_FILE_COUNT

CZAS_PUSH_FILE_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey PUSH_FILE_TIME

REBOOT – RETRY_ISOLATION_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey REBOOT_RETRY_ISOLATION_PAIR

RECOVERY_ROUTINE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey RECOVERY_ROUTINE_COUNT

CZAS ODZYSKIWANIA

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey RECOVERY_TIME

RESET_RETRY_ISOLATION_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey RESET_RETRY_ISOLATION_PAIR

RETRY_MODULE_SKIPPED_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey RETRY_MODULE_SKIPPED_COUNT

PONOWNIE_SKIPPED_ALL_FILTERED_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey RETRY_SKIPPED_ALL_FILTERED_COUNT

RETRY_TEST_SKIPPED_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey RETRY_TEST_SKIPPED_COUNT

SANDBOX_KOD_WYJŚCIOWY

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SANDBOX_EXIT_CODE

SANDBOX_JAR_STAGING_PARTIAL_Download_FEATURE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SANDBOX_JAR_STAGING_PARTIAL_DOWNLOAD_FEATURE_COUNT

SANDBOX_JAR_STAGING_PARTIAL_Pobieranie_Udane_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SANDBOX_JAR_STAGING_PARTIAL_DOWNLOAD_SUCCESS_COUNT

SERVER_REFERENCE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SERVER_REFERENCE

KONFIGURACJA

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SETUP

KONFIGURACJA_KONFIGURACJI

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SETUP_END

KONFIGURACJA_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SETUP_PAIR

SKONFIGURUJ_START

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SETUP_START

SHARDING_DEVICE_setup_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SHARDING_DEVICE_SETUP_TIME

SHUTDOWN_AFTER_TEST

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SHUTDOWN_AFTER_TEST

SHUTDOWN_BEFORE_TEST

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SHUTDOWN_BEFORE_TEST

SHUTDOWN_HARD_LATENCY

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SHUTDOWN_HARD_LATENCY

SHUTDOWN_LATENCY

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SHUTDOWN_LATENCY

SILENT_INVOCATION_SKIP_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SILENT_INVOCATION_SKIP_COUNT

POMIŃ_NO_CHANGES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SKIP_NO_CHANGES

POMIŃ_NO_TESTS_ODKRYWANE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SKIP_NO_TESTS_DISCOVERED

SOFT_RESTART_AFTER_MODULE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey SOFT_RESTART_AFTER_MODULE

STAGE_REMOTE_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey STAGE_REMOTE_TIME

STAGE_TESTS_BYTES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey STAGE_TESTS_BYTES

STAGE_TESTS_INDIVIDUAL_POBIERZ

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey STAGE_TESTS_INDIVIDUAL_DOWNLOADS

STAGE_TESTS_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey STAGE_TESTS_TIME

STAGE_UNDEFINED_DEPENDENCY

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey STAGE_UNDEFINED_DEPENDENCY

STATUS_CHECKER_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey STATUS_CHECKER_PAIR

TARGET_PREPARER_IS_ILAB

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TARGET_PREPARER_IS_ILAB

TEARDOWN_END

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEARDOWN_END

SPRZĘT_POZIOMO

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEARDOWN_PAIR

TEARDOWN_START

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEARDOWN_START

TEAR_DOWN_DISK_USAGE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEAR_DOWN_DISK_USAGE

TEST_ARTIFACT_CHANGE_ONLY

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEST_ARTIFACT_CHANGE_ONLY

TEST_ARTIFACT_NOT_CHANGED

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEST_ARTIFACT_NOT_CHANGED

TEST_CRASH_FAILURES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEST_CRASH_FAILURES

TEST_DISCOVERY_MODULE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEST_DISCOVERY_MODULE_COUNT

PRZETESTUJ_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEST_PAIR

TEST_KONFIGURACJA_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEST_SETUP_PAIR

TEST_TEARDOWN_PAIR

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TEST_TEARDOWN_PAIR

TOTAL_TEST_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TOTAL_TEST_COUNT

TRACE_INTERNAL_ERROR (błąd_WEWNĘTRZNY)

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TRACE_INTERNAL_ERROR

Analizator treści

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey TestContentAnalyzer

UNCAUGHT_CRASH_FAILURES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey UNCAUGHT_CRASH_FAILURES

UNCAUGHT_TEST_CRASH_FAILURES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey UNCAUGHT_TEST_CRASH_FAILURES

BEZ ZMIANY_PLIKU

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey UNCHANGED_FILE

UNZIP_TESTS_DIR_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey UNZIP_TESTS_DIR_COUNT

UNZIP_TESTS_DIR_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey UNZIP_TESTS_DIR_TIME

WYKRYWANE WIRTUALNE_URZĄDZENIE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey VIRTUAL_DEVICE_LOST_DETECTED

WIFI_AP_NAME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey WIFI_AP_NAME

WIFI_CONNECT_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey WIFI_CONNECT_COUNT

WIFI_CONNECT_RETRY_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey WIFI_CONNECT_RETRY_COUNT

WIFI_CONNECT_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey WIFI_CONNECT_TIME

WIFI_HELPER_V2

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey WIFI_HELPER_V2

WOKRDIR_MODULE_Z_RÓŻNIENIAMI

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey WOKRDIR_MODULE_WITH_DIFFS

WORKDIR_DISTS_IN_Common

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey WORKDIR_DIFFS_IN_COMMON

MODUŁY_WORKDIR_UNCHANGED

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey WORKDIR_UNCHANGED_MODULES

XTS_diffS_IN_Common

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_DIFFS_IN_COMMON

XTS_MODULE_Z_RÓŻNIENIAMI

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_MODULE_WITH_DIFFS

XTS_PARTIAL_POBIERZ_FALLBACK_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_FALLBACK_COUNT

XTS_PARTIAL_POBIERZ_SUKCESU_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_SUCCESS_COUNT

XTS_PARTIAL_POBIERZ_TOTAL_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_TOTAL_COUNT

XTS_PARTIAL_Download_UNFOUND_MODULES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_UNFOUND_MODULES

XTS_PARTIAL_POBIERZ_UNSUPPORTED_FILTER_FALLBACK_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_PARTIAL_DOWNLOAD_UNSUPPORTED_FILTER_FALLBACK_COUNT

XTS_STAGE_TESTS_BYTES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_STAGE_TESTS_BYTES

XTS_STAGE_TESTS_TIME

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_STAGE_TESTS_TIME

XTS_UNCHANGED_MODULES

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey XTS_UNCHANGED_MODULES

ZIP_PARTIAL_POBIERZ_CACHE_HIT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey ZIP_PARTIAL_DOWNLOAD_CACHE_HIT

zgłoszenie błędu

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey bugreport

sprawdź dostępność_urządzenia

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey check_device_availability

pobieranie dynamiczne

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey dynamic_download

pobieranie_artefaktu

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey fetch_artifact

sen_hosta

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey host_sleep

testy_zbierania_instrukcji

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey instru_collect_tests

[invocation_events_processing]

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey invocation_events_processing

wywołanie_warm_up

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey invocation_warm_up

konfiguracja_modułu

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey lab_setup

log_and_release_device

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey log_and_release_device

pre_multi_preparer [preparer]

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey pre_multi_preparer

Konfiguracja_wstępna_do fragmentowania_wstępnym

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey pre_sharding_required_setup

Ekran_konfigurowania

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey screen_on_setup

fragmentacja

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey sharding

artefakty_testu_etapu

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey stage_suite_test_artifacts

Start_logcat

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey start_logcat

czyszczenie_testów

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey test_cleanup

wykonanie_testu

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey test_execution

konfiguracja_testowa

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey test_setup

test_usunięcia

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey test_teardown

oczekiwanie_na_aktualizację_wyników

public static final InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey wait_for_results_update

Metody publiczne

należy dodać

public boolean shouldAdd ()

Zwroty
boolean

Ciąg

public String toString ()

Zwroty
String

wartość

public static InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey

wartości

public static final InvocationMetricKey[] values ()

Zwroty
InvocationMetricKey[]