TfObjectTracker

public class TfObjectTracker
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.invoker.logger.TfObjectTracker


Narzędzie do śledzenia wykorzystania różnych obiektów Federacji Handlowej.

Streszczenie

Pola

public static final String TF_OBJECTS_TRACKING_KEY

Metody publiczne

static void clearTracking ()

Zatrzymaj śledzenie bieżącego wywołania.

static void countWithParents (Class<?> object)

Policz występowanie danej klasy i jej nadklas aż do interfejsu Tradefed.

static void directCount (String className, long occurrences)

Policz jawnie jedną klasę i jej wystąpienia

static getUsage ()

Zwraca użycie śledzonych obiektów.

Pola

TF_OBJECTS_TRACKING_KEY

public static final String TF_OBJECTS_TRACKING_KEY

Metody publiczne

wyczyśćŚledzenie

public static void clearTracking ()

Zatrzymaj śledzenie bieżącego wywołania. Jest to wywoływane automatycznie przez uprząż.

liczyć z rodzicami

public static void countWithParents (Class<?> object)

Policz występowanie danej klasy i jej nadklas aż do interfejsu Tradefed.

Parametry
object Class

liczba bezpośrednia

public static void directCount (String className, 
                long occurrences)

Policz jawnie jedną klasę i jej wystąpienia

Parametry
className String : obiekt do śledzenia

occurrences long : bieżąca liczba znanych wystąpień

getUsage

public static  getUsage ()

Zwraca użycie śledzonych obiektów.

Zwroty