IDynamicShardingClient

public interface IDynamicShardingClient

com.android.tradefed.invoker.shard.IDynamicShardingClient


ממשק עטיפה עבור לקוח הריסוק

זה קיים כדי שנוכל להחליף HTTP אחד או לבדוק אחד במידת הצורך.

סיכום

שיטות ציבוריות

abstract ProvideTestTargetResponse provideTestTarget (ProvideTestTargetRequest request)

ספק יעד בדיקה לשרת

abstract RequestTestTargetResponse requestTestTarget (RequestTestTargetRequest request)

בקש יעד בדיקה מהשרת

שיטות ציבוריות

provideTestTarget

public abstract ProvideTestTargetResponse provideTestTarget (ProvideTestTargetRequest request)

ספק יעד בדיקה לשרת

פרמטרים
request ProvideTestTargetRequest

החזרות
ProvideTestTargetResponse

requestTestTarget

public abstract RequestTestTargetResponse requestTestTarget (RequestTestTargetRequest request)

בקש יעד בדיקה מהשרת

פרמטרים
request RequestTestTargetRequest

החזרות
RequestTestTargetResponse