IShardHelper

public interface IShardHelper

com.android.tradefed.invoker.shard.IShardHelper


Interfejs obiektu, który opisuje strategię dzielenia na fragmenty, która ma zostać przyjęta dla konfiguracji.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract boolean shardConfig ( IConfiguration config, TestInformation testInfo, IRescheduler rescheduler, ITestLogger logger)

Shard i zmień harmonogram fragmentu, jeśli to możliwe.

Metody publiczne

shardConfig

public abstract boolean shardConfig (IConfiguration config, 
        TestInformation testInfo, 
        IRescheduler rescheduler, 
        ITestLogger logger)

Shard i zmień harmonogram fragmentu, jeśli to możliwe.

Parametry
config IConfiguration : IConfiguration do uruchomienia.

testInfo TestInformation : TestInformation bieżącego wywołania.

rescheduler IRescheduler : IRescheduler , gdzie zmienić harmonogram fragmentów.

logger ITestLogger

Zwroty
boolean Prawda, jeśli konfiguracja została podzielona. fałsz inaczej.