LastShardDetector

public final class LastShardDetector
extends Object implements ITestInvocationListener

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.invoker.shard.LastShardDetector


Podczas uruchamiania lokalnego shardingu czasami chcemy wykonać niektóre akcje tylko wtedy, gdy ostatni shard osiągnie invocationEnded(long) . Ten reporter pozwala go wykryć.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

LastShardDetector ()

Metody publiczne

void invocationEnded (long elapsedTime)

Zgłasza, że ​​wywołanie zakończyło się pomyślnie lub z powodu błędu.

boolean isLastShardDone ()

Zwraca True, jeśli ostatni fragment wywołał invocationEnded(long) .

Konstruktory publiczne

LastShardDetector

public LastShardDetector ()

Metody publiczne

wywołanie zakończone

public void invocationEnded (long elapsedTime)

Zgłasza, że ​​wywołanie zakończyło się pomyślnie lub z powodu błędu.

Zostanie automatycznie wywołany przez platformę TradeFederation.

Parametry
elapsedTime long : czas, który upłynął od wywołania w ms

isLastShardGotowe

public boolean isLastShardDone ()

Zwraca True, jeśli ostatni fragment wywołał invocationEnded(long) .

Zwroty
boolean