ParentShardÇoğaltma

public class ParentShardReplicate
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.ParentShardReplicate


Bir cihazın kurulumunu, parçalamanın parçası olacak diğer tüm cihazlara çoğaltın.

Özet

Kamu inşaatçıları

ParentShardReplicate ()

Genel yöntemler

static void replicatedSetup ( IConfiguration config, IKeyStoreClient client)

Bir cihazın kurulumunu, parçalamanın hedefleyeceği sayıda cihaza kopyalayın.

Kamu inşaatçıları

ParentShardÇoğaltma

public ParentShardReplicate ()

Genel yöntemler

çoğaltılmışKurulum

public static void replicatedSetup (IConfiguration config, 
                IKeyStoreClient client)

Bir cihazın kurulumunu, parçalamanın hedefleyeceği sayıda cihaza kopyalayın.

Parametreler
config IConfiguration : Kopyayı taşıyacak yapılandırma.

client IKeyStoreClient : Anahtar deposu istemcisi.