Zdalna pula dynamiczna

public class RemoteDynamicPool
extends Object implements ITestsPool

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.invoker.shard.RemoteDynamicPool


Implementacja puli testów w kolejce do pracy zdalnej

Streszczenie

Metody publiczne

static RemoteDynamicPool newInstance ( IDynamicShardingClient client, String poolId, moduleMapping) newInstance ( IDynamicShardingClient client, String poolId, moduleMapping)
IRemoteTest poll ( TestInformation info, boolean reportNotExecuted)

Odpytywanie następnego testu do wykonania.

ITokenRequest pollRejectedTokenModule ()

Zwraca listę testów, które zostały odrzucone do uruchomienia na wszystkich urządzeniach.

Metody publiczne

nowaInstancja

public static RemoteDynamicPool newInstance (IDynamicShardingClient client, 
        String poolId, 
         moduleMapping)

Parametry
client IDynamicShardingClient

poolId String

moduleMapping

Zwroty
RemoteDynamicPool

głosowanie

public IRemoteTest poll (TestInformation info, 
        boolean reportNotExecuted)

Odpytywanie następnego testu do wykonania.

Parametry
info TestInformation

reportNotExecuted boolean

Zwroty
IRemoteTest

pollRejectedTokenModule

public ITokenRequest pollRejectedTokenModule ()

Zwraca listę testów, które zostały odrzucone do uruchomienia na wszystkich urządzeniach.

Zwroty
ITokenRequest