Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

ShardBuildCloner

public class ShardBuildCloner
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.ShardBuildCloner


Klasa pomocnicza, która obsługuje klonowanie informacji o kompilacji z wiersza poleceń. Shard uzyska informacje o kompilacji bezpośrednio przy użyciu ExistingBuildProvider zamiast pobierania czegokolwiek.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ShardBuildCloner ()

Metody publiczne

static void cloneBuildInfos ( IConfiguration fromConfig, IConfiguration toConfig, TestInformation testInfo)

Pomocnik, aby ustawić dostawcę kompilacji konfiguracji podzielonej na ExistingBuildProvider .

Konstruktorzy publiczni

ShardBuildCloner

public ShardBuildCloner ()

Metody publiczne

cloneBuildInfos

public static void cloneBuildInfos (IConfiguration fromConfig, 
        IConfiguration toConfig, 
        TestInformation testInfo)

Pomocnik, aby ustawić dostawcę kompilacji konfiguracji podzielonej na ExistingBuildProvider .

Parametry
fromConfig IConfiguration : Oryginalna konfiguracja

toConfig IConfiguration : sklonowana konfiguracja odtworzona z wiersza polecenia.

testInfo TestInformation : TestInformation fragmentu rodzica