ShardBuildCloner

public class ShardBuildCloner
extends Object

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.invoker.shard.ShardBuildCloner


כיתת עוזר המטפלת בשיבוט מידע לבנות משורת הפקודה. שארד יקבל את פרטי הבנייה ישירות באמצעות ExistingBuildProvider במקום להוריד משהו.

סיכום

בונים ציבוריים

ShardBuildCloner ()

שיטות ציבוריות

static void cloneBuildInfos ( IConfiguration fromConfig, IConfiguration toConfig, TestInformation testInfo)

עוזר להגדרת ספק בניית התצורה Sharded ל- ExistingBuildProvider .

בונים ציבוריים

ShardBuildCloner

public ShardBuildCloner ()

שיטות ציבוריות

cloneBuildInfos

public static void cloneBuildInfos (IConfiguration fromConfig, 
        IConfiguration toConfig, 
        TestInformation testInfo)

עוזר להגדרת ספק בניית התצורה Sharded ל- ExistingBuildProvider .

פרמטרים
fromConfig תצורת IConfiguration : תצורה מקורית

toConfig תצורת IConfiguration : תצורה IConfiguration משוחזרת משורת הפקודה.

testInfo TestInformation : TestInformation של רסיס ההורה