CecControllerTokenProvider

public class CecControllerTokenProvider
extends Object implements ITokenProvider

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.token.CecControllerTokenProvider


Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) ile ilgili belirteçler için belirteç sağlayıcı.

Özet

kamu inşaatçılar

CecControllerTokenProvider ()

Genel yöntemler

boolean hasToken ( ITestDevice device, TokenProperty token)

Cihazın belirli bir belirteci olup olmadığını sorgulayın ve iade edin.

kamu inşaatçılar

CecControllerTokenProvider

public CecControllerTokenProvider ()

Genel yöntemler

hasToken

public boolean hasToken (ITestDevice device, 
                TokenProperty token)

Cihazın belirli bir belirteci olup olmadığını sorgulayın ve iade edin.

parametreler
device ITestDevice : Belirteçleri için sorgulanan cihaz.

token TokenProperty : Kontrol edilecek belirteç

İadeler
boolean Aygıtta belirteç varsa true, aksi takdirde false.