Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

ITokenProvider

public interface ITokenProvider

com.android.tradefed.invoker.shard.token.ITokenProvider


Interfejs opisujący obiekt, który może udostępniać tokeny konkretnego urządzenia. Każda implementacja może sprawdzić jeden lub kilka tokenów.

Token to specjalna właściwość obecna na konkretnym urządzeniu.

Tokeny są używane podczas shardingu, aby upewnić się, że testy żądające określonych tokenów są uruchamiane na urządzeniu dostarczającym token.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract boolean hasToken ( ITestDevice device, TokenProperty token)

Zapytaj i zwróć, czy urządzenie ma określony token.

Metody publiczne

hasToken

public abstract boolean hasToken (ITestDevice device, 
                TokenProperty token)

Zapytaj i zwróć, czy urządzenie ma określony token.

Parametry
device ITestDevice : urządzenie zapytane o jego tokeny.

token TokenProperty : token do sprawdzenia

Zwroty
boolean Prawda, jeśli urządzenie ma token, w przeciwnym razie fałsz.