ITokenSağlayıcı

public interface ITokenProvider

com.android.tradefed.invoker.shard.token.ITokenProvider


Belirli bir cihazın belirteçlerini sağlayabilen bir nesneyi açıklayan arayüz. Her uygulama bir veya daha fazla jetonu kontrol edebilir.

Jeton, belirli bir cihazda bulunan özel bir özelliktir.

Belirteçler, belirli bir belirteç isteyen testlerin, belirteci sağlayan cihaza karşı çalıştırılmasını sağlamak için parçalama sırasında kullanılır.

Özet

Genel yöntemler

abstract boolean hasToken ( ITestDevice device, TokenProperty token)

Cihazın belirli bir jetonun olup olmadığını sorgulayın ve geri dönün.

Genel yöntemler

hasToken

public abstract boolean hasToken (ITestDevice device, 
                TokenProperty token)

Cihazın belirli bir jetonun olup olmadığını sorgulayın ve geri dönün.

Parametreler
device ITestDevice : Cihaz, belirteçleri için sorgulandı.

token TokenProperty : Kontrol edilecek belirteç

İadeler
boolean Cihazda belirteç varsa doğru, aksi halde yanlış.