คำขอ IToken

public interface ITokenRequest
implements IRemoteTest

com.android.tradefed.inviver.shard.token.ITokenRequest


อินเทอร์เฟซที่ IRemoteTest สามารถนำมาใช้เพื่อแสดงข้อเท็จจริงที่ว่ามันต้องใช้อุปกรณ์ที่มีโทเค็นพิเศษ

สรุป

วิธีการสาธารณะ

default getRequiredTokens ( TestInformation testInfo)

ส่งคืนรายการโทเค็นที่ต้องการจากการทดสอบ

default getRequiredTokens ()

ส่งคืนรายการโทเค็นที่ต้องการจากการทดสอบ

วิธีการสาธารณะ

getRequiredTokens

public  getRequiredTokens (TestInformation testInfo)

ส่งคืนรายการโทเค็นที่ต้องการจากการทดสอบ ส่งคืนค่าว่างหากไม่มีการสนับสนุนโทเค็น

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

การส่งคืน

getRequiredTokens

public  getRequiredTokens ()

ส่งคืนรายการโทเค็นที่ต้องการจากการทดสอบ ส่งคืนค่าว่างหากไม่มีการสนับสนุนโทเค็น

การส่งคืน