ITokenRequest

public interface ITokenRequest
implements IRemoteTest

com.android.tradefed.invoker.shard.token.ITokenRequest


ממשק ש- IRemoteTest יכול ליישם כדי לחשוף את העובדה שהוא דורש מכשיר עם אסימון מיוחד.

סיכום

שיטות ציבוריות

default getRequiredTokens ( TestInformation testInfo)

מחזירה את רשימת האסימונים הנדרשים לפי הבדיקה.

default getRequiredTokens ()

מחזירה את רשימת האסימונים הנדרשים לפי הבדיקה.

שיטות ציבוריות

getRequiredTokens

public  getRequiredTokens (TestInformation testInfo)

מחזירה את רשימת האסימונים הנדרשים לפי הבדיקה. מחזירה null אם אין תמיכה באסימונים.

פרמטרים
testInfo TestInformation

החזרות

getRequiredTokens

public  getRequiredTokens ()

מחזירה את רשימת האסימונים הנדרשים לפי הבדיקה. מחזירה null אם אין תמיכה באסימונים.

החזרות