ITokenRequest

public interface ITokenRequest
implements IRemoteTest

com.android.tradefed.invoker.shard.token.ITokenRequest


IRemoteTest özel bir jetona sahip bir cihaz gerektirdiği gerçeğini ortaya çıkarmak için uygulayabileceği arayüz.

Özet

Genel yöntemler

default getRequiredTokens ( TestInformation testInfo)

Test tarafından gerekli belirteçlerin listesini döndürür.

default getRequiredTokens ()

Test tarafından gerekli belirteçlerin listesini döndürür.

Genel yöntemler

getRequiredTokens

public  getRequiredTokens (TestInformation testInfo)

Test tarafından gerekli belirteçlerin listesini döndürür. Belirteç desteği yoksa null değerini döndürür.

Parametreler
testInfo TestInformation

İadeler

getRequiredTokens

public  getRequiredTokens ()

Test tarafından gerekli belirteçlerin listesini döndürür. Belirteç desteği yoksa null değerini döndürür.

İadeler