Dostawca Tokena Telefonii

public class TelephonyTokenProvider
extends Object implements ITokenProvider

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.invoker.shard.token.TelephonyTokenProvider


Dostawca tokenów dla tokenów związanych z telefonią.

Streszczenie

Pola

public static final String GSM_OPERATOR_PROP

public static final String ORANGE_SIM_ID

public static final String THALES_GEMALTO_SIM_ID

Konstruktory publiczne

TelephonyTokenProvider ()

Metody publiczne

boolean hasToken ( ITestDevice device, TokenProperty token)

Zapytanie i zwróć, czy urządzenie ma określony token.

Pola

GSM_OPERATOR_PROP

public static final String GSM_OPERATOR_PROP

ORANGE_SIM_ID

public static final String ORANGE_SIM_ID

THALES_GEMALTO_SIM_ID

public static final String THALES_GEMALTO_SIM_ID

Konstruktory publiczne

Dostawca Tokena Telefonii

public TelephonyTokenProvider ()

Metody publiczne

maToken

public boolean hasToken (ITestDevice device, 
                TokenProperty token)

Zapytanie i zwróć, czy urządzenie ma określony token.

Parametry
device ITestDevice : Zapytano urządzenie o tokeny.

token TokenProperty : Token do sprawdzenia

Zwroty
boolean Prawda, jeśli urządzenie ma token, w przeciwnym razie fałsz.