Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Zamykany zakres śledzenia

public class CloseableTraceScope
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.tracing.CloseableTraceScope


Klasa w zakresie, która umożliwia raportowanie sekcji śledzenia za pośrednictwem try-with-resources

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

CloseableTraceScope (String category, String name)

Zgłoś ślad w zakresie.

CloseableTraceScope (String name)

Konstruktor.

CloseableTraceScope ()

Konstruktor do raportowania zakresu z wątków.

Metody publiczne

void close ()

Konstruktorzy publiczni

Zamykany zakres śledzenia

public CloseableTraceScope (String category, 
                String name)

Zgłoś ślad w zakresie.

Parametry
category String : kategoria operacji

name String : Nazwa do zgłaszania sekcji

Zamykany zakres śledzenia

public CloseableTraceScope (String name)

Konstruktor.

Parametry
name String

Zamykany zakres śledzenia

public CloseableTraceScope ()

Konstruktor do raportowania zakresu z wątków.

Metody publiczne

blisko

public void close ()