Zamknięty zakres Trace

public class CloseableTraceScope
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.tracing.CloseableTraceScope


Klasa o ograniczonym zakresie, która umożliwia raportowanie sekcji śledzenia za pomocą funkcji try-with-resources

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

CloseableTraceScope (String category, String name)

Zgłoś ślad o określonym zakresie.

CloseableTraceScope (String name)

Konstruktor.

CloseableTraceScope ( ActiveTrace trace, String name)
CloseableTraceScope ()

Konstruktor do raportowania zakresu z wątków.

Metody publiczne

void close ()

Konstruktorzy publiczni

Zamknięty zakres Trace

public CloseableTraceScope (String category, 
        String name)

Zgłoś ślad o określonym zakresie.

Parametry
category String : Kategoria operacji

name String : nazwa raportowania sekcji

Zamknięty zakres Trace

public CloseableTraceScope (String name)

Konstruktor.

Parametry
name String

Zamknięty zakres Trace

public CloseableTraceScope (ActiveTrace trace, 
        String name)

Parametry
trace ActiveTrace

name String

Zamknięty zakres Trace

public CloseableTraceScope ()

Konstruktor do raportowania zakresu z wątków.

Metody publiczne

zamknąć

public void close ()