ZamykanyZakres śledzenia

public class CloseableTraceScope
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.invoker.tracing.CloseableTraceScope


Klasa w zakresie, która umożliwia raportowanie sekcji śledzenia za pośrednictwem try-with-resources

Streszczenie

Konstruktory publiczne

CloseableTraceScope (String category, String name)

Zgłoś śledzenie w określonym zakresie.

CloseableTraceScope (String name)

Konstruktor.

CloseableTraceScope ( ActiveTrace trace, String name)
CloseableTraceScope ()

Konstruktor do raportowania zakresu z wątków.

Metody publiczne

void close ()

Konstruktory publiczne

ZamykanyZakres śledzenia

public CloseableTraceScope (String category, 
        String name)

Zgłoś śledzenie w określonym zakresie.

Parametry
category String : Kategoria operacji

name String : Nazwa raportu sekcji

ZamykanyZakres śledzenia

public CloseableTraceScope (String name)

Konstruktor.

Parametry
name String

ZamykanyZakres śledzenia

public CloseableTraceScope (ActiveTrace trace, 
        String name)

Parametry
trace ActiveTrace

name String

ZamykanyZakres śledzenia

public CloseableTraceScope ()

Konstruktor do raportowania zakresu z wątków.

Metody publiczne

zamknąć

public void close ()