Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

ŚledzenieLogger

public class TracingLogger
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.tracing.TracingLogger


Klasa, która pomaga zarządzać śledzeniem dla każdego wywołania testu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TracingLogger ()

Metody publiczne

static ActiveTrace createActiveTrace (long pid, long tid)

Tworzy i rejestruje aktywny ślad dla wywołania.

static File finalizeTrace ()

Zakończ śledzenie i wyczyść śledzenie.

static ActiveTrace getActiveTrace ()

Zwraca bieżący aktywny ślad dla wywołania lub null, jeśli nie ma.

Konstruktorzy publiczni

ŚledzenieLogger

public TracingLogger ()

Metody publiczne

utwórzActiveTrace

public static ActiveTrace createActiveTrace (long pid, 
                long tid)

Tworzy i rejestruje aktywny ślad dla wywołania.

Parametry
pid long : identyfikator bieżącego procesu

tid long : identyfikator bieżącego wątku

Zwroty
ActiveTrace

finalizeTrace

public static File finalizeTrace ()

Zakończ śledzenie i wyczyść śledzenie.

Zwroty
File

getActiveTrace

public static ActiveTrace getActiveTrace ()

Zwraca bieżący aktywny ślad dla wywołania lub null, jeśli nie ma.

Zwroty
ActiveTrace