DryRunner

public final class DryRunner
extends Runner

java.lang.Object
org.junit.runner.Runner
com.android.tradefed.lite.DryRunner


تشغيل الاختبارات بشفافية بدلاً من تنفيذها فعليًا.

يحتاج هذا إلى كائن وصف لمعرفة الاختبارات التي سيتم تزييفها.

ملخص

المقاولين العامة

DryRunner (Description desc)

إنشاء DryRunner جديد باستخدام كائن الوصف

الأساليب العامة

Description getDescription ()

void run (RunNotifier notifier)

المقاولين العامة

DryRunner

public DryRunner (Description desc)

إنشاء DryRunner جديد باستخدام كائن الوصف

الأساليب العامة

getDescription

public Description getDescription ()

عائدات
Description

يجري

public void run (RunNotifier notifier)

حدود
notifier RunNotifier