DryRunner

public final class DryRunner
extends Runner

java.lang.Object
org.junit.runner.Runner
com.android.tradefed.lite.DryRunner


יבש בשקיפות מריץ בדיקות במקום לבצע אותן בפועל.

זה צריך אובייקט Description כדי לדעת אילו בדיקות לזייף.

סיכום

בנאים ציבוריים

DryRunner (Description desc)

בונה DryRunner חדש באמצעות אובייקט Description

שיטות ציבוריות

Description getDescription ()

void run (RunNotifier notifier)

בנאים ציבוריים

DryRunner

public DryRunner (Description desc)

בונה DryRunner חדש באמצעות אובייקט Description

שיטות ציבוריות

getDescription

public Description getDescription ()

החזרות
Description

לָרוּץ

public void run (RunNotifier notifier)

פרמטרים
notifier RunNotifier