BaseLeveledLogOutput

public abstract class BaseLeveledLogOutput
extends Object implements ILeveledLogOutput

java.lang.Object
com.android.tradefed.log.BaseLeveledLogOutput


ILeveledLogOutput için bazı etiketlerin adlarına veya bileşenlerine göre filtrelenmesine olanak tanıyan temel bir uygulama.

Özet

Kamu inşaatçıları

BaseLeveledLogOutput ()

Genel yöntemler

abstract ILeveledLogOutput clone ()

getForcedVerbosityMap ()

Zorunlu ayrıntının haritasını döndürür.

final void initFilters ( IConfiguration config)

IConfiguration çağrısına göre bileşen filtrelerini başlatın.

final boolean shouldDisplay (boolean forceStdout, Log.LogLevel invocationLogLevel, Log.LogLevel messageLogLevel, String tag)

Belirli bir ifadenin etiketine göre görüntülenip görüntülenmemesi.

boolean shouldForceVerbosity ()

Ayrıntı haritasının uygulanıp uygulanmayacağı.

Kamu inşaatçıları

BaseLeveledLogOutput

public BaseLeveledLogOutput ()

Genel yöntemler

klon

public abstract ILeveledLogOutput clone ()

İadeler
ILeveledLogOutput

getForcedVerbosityMap

public getForcedVerbosityMap ()

Zorunlu ayrıntının haritasını döndürür.

İadeler

initFilters

public final void initFilters (IConfiguration config)

IConfiguration çağrısına göre bileşen filtrelerini başlatın.

Parametreler
config IConfiguration

Görüntülenmeli

public final boolean shouldDisplay (boolean forceStdout, 
        Log.LogLevel invocationLogLevel, 
        Log.LogLevel messageLogLevel, 
        String tag)

Belirli bir ifadenin etiketine göre görüntülenip görüntülenmemesi.

Parametreler
forceStdout boolean : Çıktının stdout'a zorlanıp zorlanmayacağı.

invocationLogLevel Log.LogLevel : Bilgi için geçerli logLevel.

messageLogLevel Log.LogLevel : Mesajın günlük düzeyi değerlendirildi.

tag String : Değerlendirilen mesajın günlük etiketi.

İadeler
boolean Görüntülenmesi gerekiyorsa doğru, aksi halde yanlış.

ShouldForceVerbosity

public boolean shouldForceVerbosity ()

Ayrıntı haritasının uygulanıp uygulanmayacağı.

İadeler
boolean