FileLogger

public class FileLogger
extends BaseStreamLogger < SizeLimitedOutputStream >

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.log.BaseLeveledLogOutput
com.android.tradefed.log.BaseStreamLogger < com.android.tradefed.util.SizeLimitedOutputStream >
com.android.tradefed.log.FileLogger


ILeveledLogOutput , który kieruje komunikaty dziennika do pliku i do stdout.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

FileLogger ()

Metody publiczne

ILeveledLogOutput clone ()

Tworzy nowy FileLogger z tymi samymi ustawieniami poziomu dziennika, co bieżący obiekt.

void closeLog ()
InputStreamSource getLog ()
long getMaxLogSizeMbytes ()

Zwraca maksymalny rozmiar dziennika w MB.

void init ()

Metody chronione

void init (String logPrefix, String fileSuffix)

Alternatywa dla init() gdzie możemy określić nazwę pliku i sufiks.

Konstruktory publiczne

FileLogger

public FileLogger ()

Metody publiczne

klon

public ILeveledLogOutput clone ()

Tworzy nowy FileLogger z tymi samymi ustawieniami poziomu dziennika, co bieżący obiekt.

Nie kopiuje podstawowej zawartości pliku dziennika (tj. dane dziennika klonu zostaną zapisane w nowym pliku).

Zwroty
ILeveledLogOutput

zamknijLog

public void closeLog ()

getLog

public InputStreamSource getLog ()

Zwroty
InputStreamSource

getMaxLogSizeMbytes

public long getMaxLogSizeMbytes ()

Zwraca maksymalny rozmiar dziennika w MB.

Zwroty
long

w tym

public void init ()

Metody chronione

w tym

protected void init (String logPrefix, 
                String fileSuffix)

Alternatywa dla init() gdzie możemy określić nazwę pliku i sufiks.

Parametry
logPrefix String : nazwa pliku, w którym ma się logować bez rozszerzenia.

fileSuffix String : rozszerzenie pliku, w którym ma się logować.