Tarih Kaydedici

public class HistoryLogger
extends FileLogger

java.lang.Object
com.android.tradefed.log.BaseLeveledLogOutput
com.android.tradefed.log.BaseStreamLogger < com.android.tradefed.util.SizeLimitedOutputStream >
com.android.tradefed.log.FileLogger
com.android.tradefed.log.HistoryLogger


TF History Logger, yalnızca bazı belirli olayları içeren özel günlük.

Özet

Kamu inşaatçıları

HistoryLogger ()

Genel yöntemler

ILeveledLogOutput clone ()

Geçerli nesneyle aynı günlük düzeyi ayarlarına sahip yeni bir FileLogger oluşturur.

void init ()

Gerekli GÇ kaynaklarını oluşturarak günlüğü başlatın.

void logEvent (Log.LogLevel logLevel, ILogRegistry.EventType event, args) logEvent (Log.LogLevel logLevel, ILogRegistry.EventType event, args)

Haritadaki ilişkili bilgilerle birlikte bir türden bir olayı günlüğe kaydetmek için bu yöntemi çağırın.

void printAndPromptLog (Log.LogLevel logLevel, String tag, String message)
void printLog (Log.LogLevel logLevel, String tag, String message)

Kamu inşaatçıları

Tarih Kaydedici

public HistoryLogger ()

Genel yöntemler

klon

public ILeveledLogOutput clone ()

Geçerli nesneyle aynı günlük düzeyi ayarlarına sahip yeni bir FileLogger oluşturur.

Temel günlük dosyası içeriğini kopyalamaz (yani klonun günlük verileri yeni bir dosyaya yazılacaktır.)

İadeler
ILeveledLogOutput

içinde

public void init ()

Gerekli GÇ kaynaklarını oluşturarak günlüğü başlatın.

günlükEtkinliği

public void logEvent (Log.LogLevel logLevel, 
        ILogRegistry.EventType event, 
         args)

Haritadaki ilişkili bilgilerle birlikte bir türden bir olayı günlüğe kaydetmek için bu yöntemi çağırın.

Parametreler
logLevel Log.LogLevel

event ILogRegistry.EventType : günlüğe kaydedilecek olayın EventType .

args : olay hakkında daha fazla ayrıntı almak için günlük girişine eklenecek argümanların haritası.

printAndPromptLog

public void printAndPromptLog (Log.LogLevel logLevel, 
        String tag, 
        String message)

Parametreler
logLevel Log.LogLevel

tag String

message String

yazdırma günlüğü

public void printLog (Log.LogLevel logLevel, 
        String tag, 
        String message)

Parametreler
logLevel Log.LogLevel

tag String

message String