ILogRegistry.EventType

public static final enum ILogRegistry.EventType
extends Enum< ILogRegistry.EventType >

java.lang.Obiekt
java.lang.Enum < com.android.tradefed.log.ILogRegistry.EventType >
com.android.tradefed.log.ILogRegistry.EventType


Zdarzenia, które warto rejestrować

Streszczenie

Wylicz wartości

ILogRegistry.EventType DEVICE_CONNECTED

ILogRegistry.EventType DEVICE_CONNECTED_OFFLINE

ILogRegistry.EventType DEVICE_DISCONNECTED

ILogRegistry.EventType HEAP_MEMORY

ILogRegistry.EventType INVOCATION_END

ILogRegistry.EventType INVOCATION_START

ILogRegistry.EventType MODULE_DEVICE_NOT_AVAILABLE

ILogRegistry.EventType SHARD_POLLER_EARLY_TERMINATION

ILogRegistry.EventType UNEXPECTED_EXCEPTION

Metody publiczne

static ILogRegistry.EventType valueOf (String name)
static final EventType[] values ()

Wylicz wartości

URZĄDZENIE_POŁĄCZONE

public static final ILogRegistry.EventType DEVICE_CONNECTED

DEVICE_CONNECTED_OFFLINE

public static final ILogRegistry.EventType DEVICE_CONNECTED_OFFLINE

URZĄDZENIE ROZŁĄCZONE

public static final ILogRegistry.EventType DEVICE_DISCONNECTED

HEAP_MEMORY

public static final ILogRegistry.EventType HEAP_MEMORY

INVOCATION_END

public static final ILogRegistry.EventType INVOCATION_END

INVOCATION_START

public static final ILogRegistry.EventType INVOCATION_START

MODULE_DEVICE_NOT_AVAILABLE

public static final ILogRegistry.EventType MODULE_DEVICE_NOT_AVAILABLE

SHARD_POLLER_EARLY_TERMINATION

public static final ILogRegistry.EventType SHARD_POLLER_EARLY_TERMINATION

NIESPODZIEWANY WYJĄTEK

public static final ILogRegistry.EventType UNEXPECTED_EXCEPTION

Metody publiczne

wartość

public static ILogRegistry.EventType valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
ILogRegistry.EventType

wartości

public static final EventType[] values ()

Zwroty
EventType[]