ITerribleFailureHandler

public interface ITerribleFailureHandler

com.android.tradefed.log.ITerribleFailureHandler


LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable) kaynaklı korkunç hataları işlemek için bir arabirim

Ayrıca bakınız:

Özet

Genel yöntemler

abstract boolean onTerribleFailure (String description, Throwable cause)

LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable) içinde korkunç bir hata oluştuğunda tetiklendi

Genel yöntemler

onKorkunçBaşarısızlık

public abstract boolean onTerribleFailure (String description, 
                Throwable cause)

LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable) içinde korkunç bir hata oluştuğunda tetiklendi

parametreler
description String : meydana gelen korkunç başarısızlığın bir özeti

cause Throwable : (İsteğe bağlı), korkunç başarısızlığın yığın izini içerir

İadeler
boolean başarıyla işlendiğinde true, aksi takdirde false