קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ITerribleFailureHandler

public interface ITerribleFailureHandler

com.android.tradefed.log.ITerribleFailureHandler


ממשק לטיפול בכשלים נוראיים מ- LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)

סיכום

שיטות ציבוריות

abstract boolean onTerribleFailure (String description, Throwable cause)

מופעל כאשר מתרחש כשל נורא ב- LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)

שיטות ציבוריות

onTerribleFailure

public abstract boolean onTerribleFailure (String description, 
                Throwable cause)

מופעל כאשר מתרחש כשל נורא ב- LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)

פרמטרים
description String : סיכום הכישלון הנורא שהתרחש

cause Throwable : (אופציונלי) מכיל את עקבות הערימה של הכישלון הנורא

החזרות
boolean נכון על הטיפול בהצלחה, כוזב אחרת