SimpleFileLogger'ı

public class SimpleFileLogger
extends BaseStreamLogger <FileOutputStream>

java.lang.Object
com.android.tradefed.log.BaseLeveledLogOutput
com.android.tradefed.log.BaseStreamLogger <FileOutputStream>
com.android.tradefed.log.SimpleFileLogger


Günlük iletilerini stdout'a ve tek bir günlük dosyasına yönlendiren bir ILeveledLogOutput .

Özet

Kamu inşaatçıları

SimpleFileLogger ()

Genel yöntemler

SimpleFileLogger clone ()

InputStreamSource getLog ()
void init ()

Kamu inşaatçıları

SimpleFileLogger'ı

public SimpleFileLogger ()

Genel yöntemler

klon

public SimpleFileLogger clone ()

İadeler
SimpleFileLogger

getLog

public InputStreamSource getLog ()

İadeler
InputStreamSource

içinde

public void init ()