Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Agregat PostProcesor

public class AggregatePostProcessor
extends BasePostProcessor

java.lang.Object
com.android.tradefed.postprocessor.BasePostProcessor
com.android.tradefed.postprocessor.AggregatePostProcessor


Agregator metryk, który podaje minimalną, maksymalną, średnią, wariancję, odchylenie standardowe, sumę, liczbę i opcjonalnie percentyle dla metryk liczbowych zebranych podczas wielokrotnych testów iteracyjnych, traktując je jako podwójne. Metryki nieliczbowe są ignorowane. Metryki zawierające kombinację wartości liczbowych i nieliczbowych również zostaną zignorowane.

Pamiętaj, że liczba będzie obecna tylko wtedy, gdy metryka ma wyłącznie wartości liczbowe; w przeciwnym razie będzie nieobecny wraz ze wszystkimi innymi statystykami.

Analizuje metryki z jednego ciągu, ponieważ obecnie metryki są przekazywane w ten sposób.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

AggregatePostProcessor ()

Metody publiczne

processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs) processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs) processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs)

Zaimplementuj tę metodę, aby wygenerować zestaw nowych metryk z istniejących metryk i dzienników.

processTestMetricsAndLogs ( TestDescription testDescription, testMetrics, testLogs) processTestMetricsAndLogs ( TestDescription testDescription, testMetrics, testLogs) processTestMetricsAndLogs ( TestDescription testDescription, testMetrics, testLogs)

Zaimplementuj tę metodę, aby publikować metryki procesu i dzienniki z każdego testu.

Konstruktorzy publiczni

Agregat PostProcesor

public AggregatePostProcessor ()

Metody publiczne

processRunMetricsAndLogs

public processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, 
         runLogs)

Zaimplementuj tę metodę, aby wygenerować zestaw nowych metryk z istniejących metryk i dzienników. Powinny zostać zwrócone tylko nowo wygenerowane metryki z unikalną nazwą klucza (nie dopuszcza się kolizji z istniejącymi kluczami).

Parametry
rawMetrics : zestaw nieprzetworzonych metryk dostępnych dla przebiegu.

runLogs : zestaw plików dziennika do uruchomienia testowego.

Zwroty
Zestaw nowo wygenerowanych metryk z metryk uruchomienia.

processTestMetricsAndLogs

public processTestMetricsAndLogs (TestDescription testDescription, 
         testMetrics, 
         testLogs)

Zaimplementuj tę metodę, aby publikować metryki procesu i dzienniki z każdego testu. Powinny zostać zwrócone tylko nowo wygenerowane metryki z unikalną nazwą klucza (nie dopuszcza się kolizji z istniejącymi kluczami).

Parametry
testDescription TestDescription : obiekt TestDescription opisujący test.

testMetrics : zestaw metryk z testu.

testLogs : Zestaw plików zarejestrowanych podczas testu.

Zwroty
Zestaw nowo wygenerowanych metryk z metryk testowych.