Rata-rata PostProcessor

public class AveragePostProcessor
extends BasePostProcessor

java.lang.Objek
com.Android.tradefed.postprocessor.BasePostProcessor
com.android.tradefed.postprocessor.AveragePostProcessor


Implementasi post processor yang menghitung rata-rata daftar metrik.

Ringkasan

Bidang

public static final String AVERAGE_KEY_TAG

Konstruktor publik

AveragePostProcessor ()

Metode publik

processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs) processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs) processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs)

Terapkan metode ini untuk menghasilkan serangkaian metrik baru dari metrik dan log yang ada.

Bidang

RATA-RATA_KEY_TAG

public static final String AVERAGE_KEY_TAG

Konstruktor publik

Rata-rata PostProcessor

public AveragePostProcessor ()

Metode publik

prosesRunMetricsAndLogs

public  processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, 
                 runLogs)

Terapkan metode ini untuk menghasilkan serangkaian metrik baru dari metrik dan log yang ada. Hanya metrik yang baru dibuat yang harus dikembalikan, dan dengan nama kunci unik (benturan dengan kunci yang ada tidak diperbolehkan).

Parameter
rawMetrics : Kumpulan metrik mentah yang tersedia untuk dijalankan.

runLogs : Kumpulan file log untuk pengujian yang dijalankan.

Kembali
Kumpulan metrik yang baru dihasilkan dari metrik yang dijalankan.