Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

AveragePostProcessor

public class AveragePostProcessor
extends BasePostProcessor

java.lang.Object
com.android.tradefed.postprocessor.BasePostProcessor
com.android.tradefed.postprocessor.A AveragePostProcessor


Implementacja postprocesora obliczającego średnią z listy metryk.

streszczenie

Pola

public static final String AVERAGE_KEY_TAG

Konstruktorzy publiczni

AveragePostProcessor ()

Metody publiczne

processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs) processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs) processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs)

Zaimplementuj tę metodę, aby wygenerować zestaw nowych metryk na podstawie istniejących metryk i dzienników.

Pola

AVERAGE_KEY_TAG

public static final String AVERAGE_KEY_TAG

Konstruktorzy publiczni

AveragePostProcessor

public AveragePostProcessor ()

Metody publiczne

processRunMetricsAndLogs

public  processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, 
                 runLogs)

Zaimplementuj tę metodę, aby wygenerować zestaw nowych metryk na podstawie istniejących metryk i dzienników. Powinny zostać zwrócone tylko nowo wygenerowane metryki z unikalną nazwą klucza (nie jest dozwolona kolizja z istniejącymi kluczami).

Parametry
rawMetrics : Zestaw surowych metryk dostępnych dla przebiegu.

runLogs : Zestaw plików dziennika do uruchomienia testowego.

Zwroty
Zestaw nowo wygenerowanych metryk z metryk uruchomienia.